Quy chế tuyển sinh liên thông đại học 2020

Tuyển sinh liên thông đại học 2020

Có thể nói năm 2020 là năm thay đổi rất nhiều về chương trình dạy và học các cấp. Đối với việc thi THPT, thi Đại học và Cao đẳng năm nay cũng đã có nhiều thay đổi do dịch bệnh xảy ra kéo dài. Vậy quy chế tuyển sinh liên thông đại học 2020 có gì thay đổi và cần chú ý.

Điều kiện về văn bằng dự thi đào tạo liên thông đại học năm 2020:

Khi tham gia dự thi tuyển sinh liên thông đại học thí sinh phải có một trong các văn bằng sau:
Học sinh , sinh viên bắt buộc phai sở hữu một bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng của các Trường do Bộ giáo dục và đào tạo cấp.
Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề chuyền nghiệp hoặc cao đẳng nghề của các trường đã đủ tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Lao Động – Thương Binh Xã Hội quy định.
Học sinh, sinh viễn đã sở hữu bằng tốt nghiệp của các Trường nước ngoài hoặc trường nước ngoài có trụ sở hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng đó phải được sự công nhận của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ LĐ Thương bình và Xã hội.
Đối với các bạn học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề nhưng không có bằng tốt nghiệp THPT thì bắt buộc phải học và được công nhân hoàn thành các môn văn hoá
Đối với các ngành nghề có tính đặc thù khi tổ chức đào tạo liên thông, Trường đào tạo Đại học hoặc quản lý ngành có thể quy định thêm các điều kiện khác để đảm bảo chất lượng đào tạo nhưng không thấp hơn mức quy định và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.

Hình thức tuyển sinh hệ liên thông

Thi tuyển: Nhà trường tổ chức thi tuyển cho thí sinh
Đối với trường hợp này nhà trường sẽ tự ra đề thi và tự đứng lên tổ chức thi tuyển
Môn thi tuyển gồm 3 môn: Chuyên ngành, cơ bản và cơ sở ngành
Trường tuyển sinh bắt buộc phải công bố danh sách môn thi tuyển công khai trước 3 tháng khi diễn ra kì tuyển sinh
Thí sinh phải đạt ít nhất 5/ 10 thang điểm trong mỗi môn thi
Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia
Danh sách các môn xét tuyển liên thông đại học phải cùng danh sách các môn xét tuyển vào ngành tương ứng của hệ đào tạo chính quy.
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào không được thấp hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng theo quy định chung của Bộ Giáo dục.
Điểm trúng tuyển của trường xét tuyển phải căn cứ đảm bảo chất lượng đầu vào.
Thí sinh không được dùng kết quả kì thi trung học phổ thông quốc gia bảo lưu để xét tuyển liên thông.

Thời gian đào tạo liên thông

Thời gian đào tạo liên thông được Đại học nhà trường xác định trên cơ sở tổng số học phần và tổng khối lượng kiến thức và trình độ đào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ.

Văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm

Sinh viên liên thông sau khi kết thúc chương trình đào tạo liên thông đại học nếu đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với trình độ đào tạo.
Người học liên thông đại học theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy , người học liên thông hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa học vừa làm.
Bảng điểm của sinh viên liên thông đại học được ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời gian đào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số rín chỉ hay đơn vị học trình của trình độ trước đã được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công nhận.