TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT HÀN

Sứ mệnh:

Trường Trung cấp Việt Hàn có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ. Góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.

Tầm nhìn:

Trường Trung ấp Việt Hàn là trường trung cấp số 1 trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ, làm đẹp. Phấn đấu là một trong các trường trung cấp đa ngành hàng đầu của Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi:

1) Đoàn kết

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Trung cấ Vệt Hàn đã luôn đoàn kết, đồng lòng. Đoàn kết chính là sức mạnh giúp Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được các mục tiêu phát triển.

2) Chính trực

Trung thực gắn liền với đạo đức tạo nên sự chính trực – là nguyên tắc sống và làm việc của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Trung cấp Vệt Hàn. Nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực là điều vô cùng quan trọng tạo nên sự thành công của Nhà trường.

3) Tôn trọng

Lắng nghe tích cực, tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt của các giá trị cá nhân để phát huy tối đa năng lực mỗi cá nhân, đồng thời tôn trọng tập thể  là yếu tố cơ bản tạo dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện tại Trường Trung cấp Việt Hàn

4) Chất lượng

Chất lượng chứ không phải tên gọi làm nên thương hiệu trường đại học. Phát triển các nguồn lực, đầu tư cho chất lượng – là yếu tố quyết định đẩy mạnh thương  hiệu Trường Trung Cấp Việt Hàn

5) Khát vọng 

Chúng tôi nhận thức rõ mình đang ở đâu và cùng nhau quyết tâm bằng những chương trình hành động cụ thể, phấn đấu trở thành một trong những trường trung cấp hàng đầu trong nước và có vị trí nhất định trong khu vực.

Đối tác của chúng tôi