TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT HÀN TUYỂN SINH NĂM 2020

I. Đào Tạo Dạy Nghề:

STT  Ngành Nghề   Hệ Đào Tạo
1  Vận hành xe nâng  Sơ cấp
2  Vận hành xe nâng người  Sơ cấp
3  Vận hành gondola  Sơ cấp
4  Kỹ thuật hàn  Sơ cấp
5  Hàn 3G, Hàn 6G  Sơ cấp
6  Kỹ thuật điện  Sơ cấp
7  Điện dân dụng  Sơ cấp
8  Điện công nghiệp  Sơ cấp
9  Vận hành máy xúc  Sơ cấp
10  Vận hành xúc lật  Sơ cấp
11  Vận hành cẩu  Sơ cấp
12  Vận hành cẩu trục  Sơ cấp
13  Vận hành cẩu tháp  Sơ cấp
14  Vận hành lò hơi  Sơ cấp
15  Vận hành nồi hơi  Sơ cấp
16  Vận hành thiết bị áp lực  Sơ cấp
17  Vận hành máy nén khí  Sơ cấp
18  Cấp thoát nước  Sơ cấp
19  Cơ khí  Sơ cấp
20  Xây dựng  Sơ cấp
21  Vận hành máy xây dựng  Sơ cấp
22  Vận hành xe lu  Sơ cấp
23  Vận hành máy múc  Sơ cấp
24  Vận hành má đào  Sơ cấp
25  Vận hành trạm trộn bê tông  Sơ cấp
26  Thợ sơn  Sơ cấp
27  Thợ nề  Sơ cấp
28  Bảo mẫu  Sơ cấp
29  Cấp dưỡng  Sơ cấp

II. Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ:

STT  Nghiệp Vụ  Hệ Đào Tạo
1  Chỉ huy trưởng công trình xây dựng  Bồi dưỡng nghiệp vụ
2  Giám sát thi công xây dựng  Bồi dưỡng nghiệp vụ
3  Quản lý dự án  Bồi dưỡng nghiệp vụ
4  Đấu thầu cơ bản  Bồi dưỡng nghiệp vụ
5  Đấu thầu nâng cao  Bồi dưỡng nghiệp vụ
6  An toàn lao động  Bồi dưỡng nghiệp vụ
7  Lập dự toán bóc tách khối lượng  Bồi dưỡng nghiệp vụ
8  Giám đốc quản lý dự án  Bồi dưỡng nghiệp vụ
9  Định giá xây dựng  Bồi dưỡng nghiệp vụ
10  Thí nghiệm viên ( nhiều lĩnh vực)   Bồi dưỡng nghiệp vụ
11  Quản lý phòng thí nghiệm   Bồi dưỡng nghiệp vụ
12  Kế toán tổng hợp   Bồi dưỡng nghiệp vụ
13  Kế toán trưởng   Bồi dưỡng nghiệp vụ
14  Kế toán viên   Bồi dưỡng nghiệp vụ
15  Văn thư lưu trữ   Bồi dưỡng nghiệp vụ

 

Đối tác của chúng tôi