Quản lý nhà nước – Ngành quản lý nhà nước có dễ xin việc?

So với các ngành đại rà như Kế toán, Quản trị doanh nghiệp…Chuyên ngành Quản lý nhà nước được coi là ngành học khá mới mẻ với nhiều bạn trẻ hiện nay. Và hầu hết các bạn đều tư duy, nếu theo học ngành này chỉ có làm việc ở các Cơ quan nhà nước, cơ hội và môi trường phát triển nghề nghiệp không đa dạng.
Tuy nhiên, thực tế thì ngành Quản lý nhà nước đã và đang đóng góp vai trò cực kỳ quan trọn trong xã hội. Tốt nghiệp ngành này các bạn có cơ hội sở hữu công việc đáng mơ ước, được xã hội nể trọng và có kho tàng kiến thức rộng lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội từ Chính trị- Kinh tế tới Tôn giáo, Tâm linh…
Học ngành quản lý nhà nước các bạn rất ít phải cạnh tranh, vì vậy sinh viên tốt nghiệp ngành này rất dễ xin việc. Chọn ngành Quản lý nhà nước cá bạn sẽ có cơ hội tham gia , tham mưu, quản lý và giúp việc trong các cơ quan Nhà nước, trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan, tổ chức của Đảng, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội. Bên cạnh đó, bạn có khả năng nghiên cứu môn học Quản lý trong các Trường Học viện, Đại học, Cao đẳng và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố. Tốt nghiệp ngành này các em có thể tam gia giảng dạy các môn học liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước,…


Nội dung kiến thức của ngành quản lý nhà nước
Kiến thức cơ bản
Sinh viên theo học ngành Quản lý nhà nước sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị (Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Pháp luật đại cương , Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học,).
Ngoài ra, theo học ngành Quản lý nhà nước các bạn phải nắm chắc các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, kinh tế học ,tâm lý học, xã hội học,…đây là nền tảng tổng quát để các em tiếp thu kiến thức chuyên ngành một cách tốt nhất. Hơn thế, đối với các bạn xác định học lên cao hơn, nâng cao trình độ thì lại càng quan trọng. Bao gồm cách nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế như : Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tâm lý học đại cương, Xã hội học đại cương…Các kiến thức và kỹ năng về giáo dục Giáo dục quốc phòng và thể chất.


Cung cấp kiến thức đại cương
Hệ thống kiến thức về khoa học quản lý;
Hệ thống kiến thức về khoa học pháp lý;
Hệ thống kiến thức về khoa học tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;
Hệ thống kiến thức cơ sở về một số nghiệp vụ hành chính;
Cung cấp kiến thức chuyên ngành
Hệ thống kiến thức chuyên ngành quản lý nhân sự trong khu vực công;
Hệ thống kiến chức chuyên ngành phân tích và thiết kế tổ chức bộ máy nhà nước;
Hệ thống kiến thức chuyên ngành phân tích và hoạt định chính sách công;
Hệ thống kiến thức chuyên ngành quản lý về Tài chính công, Kinh tế;
Hệ thống kiến thức chuyên ngành quản lý xã hội: Giáo dục, y tế, văn hoá, tôn giáo, dân tộc,…


Ngành quản lý nhà nước mức lương bao nhiêu
Công thức tính mức lương ngành Quản lý nhà nước:
Mức lương = [1.150.000 đồng/1tháng] x [Hệ số lương được hưởng]
Đối với các khoản tiền phụ cấp
– Mức phụ cấp được tính theo mức lương cơ sở = [1.150.000 đồng/1tháng] x [Hệ số phụ cấp được hưởng]
– Các khoản phụ cấp tính như sau:
Các khoản phụ cấp = [Mức lương + Mức phụ cấp theo chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Mức phụ cấp chế độ thâm niên vượt khung (nếu có)] X [Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định Nhà nước ban hành].
Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = [1.150.000 đồng/1tháng] x [Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)]
Mức hoạt động chi phí
– Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Hưởng theo Khoản 2 Điều 75 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 cụ thể như sau:
Mức hoạt động phí = [1.150.000 đồng/1tháng] x [Hệ số hoạt động phí theo quy]