Sư phạm tiểu học 2020 những điều cần biết

Nhiều bạn đam mê ngành sư phạm đặc biệt là sư phạm tiểu học, nhưng lại không biết tìm hiểu thông tin tổng quát về ngành nghề ở đâu. Bài viết này sẽ khái quát cho các bạn cái nhìn tổng thể nhất về ngành nghề này. Và Sư phạm tiểu học năm 2020 những điều cần biết để các bạn nắm chắc được thông tin nhằm định hướng nghề nghiệp chính xác nhất.

Thông tin quan trọng nhất các bạn nên chú ý là chính thức từ năm 2020, với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục sư phạm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Theo đó, Luật quy định chuẩn trình độ tiêu chuẩn để đứng lớp đối với giáo viên mầm non là phải tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, đối với tiêu chuẩn đứng lớp của giáo viên Tiểu học và THCS là bắt buộc phải có bằng Cử nhân sư phạm. Do vậy, để đủ điều kiện đứng lớp ngành sư phạm tiểu học bắt buộc các bạn phải sở hữu bằng Đại học ngành này.
Đối với các trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì bắt buộc phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có CC bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

su-pham-tieu-hoc-2020-nhung-dieu-can-biet1

su-pham-tieu-hoc-2020-nhung-dieu-can-biet1

Duy nhất 3 trường hợp Giáo viên tiểu học được hưởng chế độ “ Viên chức suốt đời”:

Cụ thể, theo Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trừ 03 trường hợp sau đây viên chức vẫn được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn:
– Toàn bộ cán bộ Viên chức được tuyển dụng trước ngày áp dụng là 01/7/2020;
– Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010;
– Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Sư phạm tiểu học 2020 thi khối gì

Theo quy định tuyển sinh mới nhất, ngành sư phạm tiểu học có ba khối để thi tuyển sinh. Bao gồm khối A, khối C và khối D
Khối A bao gồm các môn Toán, Lý , Hoá
Khối D là Văn , Sử, Địa
Khối D là Toán, Văn, Anh

su-pham-tieu-hoc-2020-nhung-dieu-can-biet

su-pham-tieu-hoc-2020-nhung-dieu-can-biet

Tốt nghiệp sư phạm mà phải làm trái ngành sẽ phải hoàn trả học phí

Sau 2 năm tốt nghiệp sư phạm mà phải công tác trái ngành học phải hoàn trả học phí (Ảnh minh họa)
Luật giáo dục năm 2019 cũng quy định thêm rõ ràng, học sinh, sinh viên the học ngành sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn chương trình học thay vì không phải đóng học phí như hiện nay.
Trong trường hợp học sinh, sinh viên được hỗ trợ tiền học phí và tổng chi phí sinh hoạt sau 2 năm nếu tốt nghiệp mà phải làm trái ngành hoặc không tác không đủ thời gian quy định thì sẽ phải hoàn toàn bộ kinh phí mà Nhà nước hỗ trợ. Thời gian hoàn trả kinh phí sẽ tính bằng thời gian đào tạo.
Sinh viên sư phạm được tuyển sinh trước ngày 01/7/2020 – ngày Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực sẽ tiếp tục được áp dụng chính sách miễn học phí trước đây.

Nghề sư phạm tiểu học các bạn có thể làm việc tại:

+ Hệ thống các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường bổ túc văn hóa, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, cao đẳng, Đại học trong cả nước.
+ Các cơ quan quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở, Phòng, Ban Giáo dục tại các địa phương trong cả nước.
+ Các tổ chức, trung tâm trong và ngoài nước về giáo dục…