trung-tâm-tuyển-sinh-hướng-nghiệp

 

# SỨ MỆNH CỦA TRUNG TÂM TUYỂN SINH GIÁO DỤC #

Trung tâm Tuyển sinh Giáo dục được thành lập với sứ mệnh cung cấp thông tin tuyển sinh, thông tin ngành nghề thuộc tất cả lĩnh vực cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, thầy cô giáo cũng như các trường học, các đơn vị giáo dục, các doanh nghiệp, công ty…

Trung tâm Tuyển sinh Giáo dục là kênh thông tin tuyển sinh, đào tạo từ: ngắn hạn nghiệp vụ, sơ cấp tới Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và sau đại học. Đây cũng là kênh thông tin nghề nghiệp với đầy đủ các thông tin, kiến thức trung thực liên quan tới tất cả các ngành nghề trong xã hội hiện nay.

Ngoài cung cấp thông tin tuyển sinh, thông tin nghề nghiệp, Trung tâm Tuyển sinh Giáo dục còn hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, du học, xuất khẩu lao động hoàn toàn miễn phí.

# TẦM NHÌN CỦA TRUNG TÂM TUYỂN SINH GIÁO DỤC #

Trung tâm Tuyển sinh Giáo dục cung cấp thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp từ căn bản tới chuyên sâu tất cả các ngành nghề. Trung tâm hướng tới là kênh thông tin Tuyển sinh Hướng nghiệp đáng tin cậy và lớn nhất trên phạm vi toàn quốc.

trung-tâm-tư-vấn-tuyển-sinh-hướng-nghiệp

 

# NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRUNG TÂM #

# Đoàn Kết:

Trong suốt quá trình hình thành phát triển, tập thể cán bộ Trung tâm Tuyển sinh Hướng nghiệp luôn đoàn kết, đồng lòng. Đoàn kết đồng lòng chính là sức mạnh giúp Trung tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được các mục tiêu phát triển.

# Chính Trực:

Trung thực gắn liền với đạo đức, tạo nên sự chính trực – là nguyên tắc sống và làm việc của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm Tuyển sinh Hướng nghiệp. Nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực là điều vô cùng quan trọng tạo nên sự thành công của Trung tâm.

# Tôn Trọng:

Lắng nghe tích cực, tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt của các giá trị cá nhân để phát huy tối đa năng lực mỗi cá nhân, đồng thời tôn trọng tập thể  là yếu tố cơ bản tạo dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện tại Trung tâm Tuyển sinh Hướng nghiệp.

# Chất Lượng:

Chất lượng chứ không phải tên gọi làm nên thương hiệu Trung tâm. Phát triển các nguồn lực, đầu tư cho chất lượng – là yếu tố quyết định đẩy mạnh tên tuổi của Trung tâm Tuyển sinh Hướng nghiệp.

# Khát Vọng:

Chúng tôi nhận thức rõ mình đang ở đâu và cùng nhau quyết tâm bằng những chương trình hành động cụ thể, phấn đấu trở thành một trong những trường trung cấp hàng đầu trong nước và có vị trí nhất định trong khu vực.

Đối tác của chúng tôi