Đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn lao động.

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Nhóm 3 Trên Toàn Quốc

25/01/2021

Căn cứ các quy định tại nghị định 44/2016/NĐ-CP của Bộ Lao động – Thương...

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Nhóm 6 Trên Toàn Quốc

23/01/2021

Trung cấp QTSG đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn nhóm 6. Khóa học...

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Nhóm 4 Trên Toàn Quốc

23/01/2021

Trung cấp QTSG đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4 trên toàn...

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Nhóm 2 Trên Toàn Quốc

23/01/2021

Trung cấp QTSG đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn nhóm 2 trên toàn...

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Trên Toàn Quốc

22/01/2021

Trường Trung cấp QTSG đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động trên...

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ An Toàn Nhóm 1 Trên Toàn Quốc

22/01/2021

An toàn lao động là giải pháp được đề ra nhằm hạn chế các yếu...