Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh Ngành Quản Lý Nhà Nước

Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh Ngành Quản Lý Nhà Nước Quản lí Nhà nước là chuyên ngành bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị; ý tế; giáo dục; kinh tế; ngoại giao;… Không đơn thuần nhưng những ngành khác, hầu hết các bạn […]

Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh Ngành Quản Trị Văn Phòng

Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh Ngành Quản Trị Văn Phòng Quản Trị Văn Phòng Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh  Hiểu một cách đơn giản ngành Quản trị văn phòng một ngành liên quan đến việc thiết kế, triển Nhiều bạn có khá mông […]

tuyen-sinh-lien-thong-tc-cd-len-dai-hoc-tra-vinh-nganh-giao-duc-tieu-hoc
Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh Ngành Giáo Dục Tiểu Học

Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh Ngành Giáo Dục Tiểu Học Tuyển sinh liên thông Giáo Dục Tiểu Học. Trường Đại học Trà Vinh là địa chỉ đào tạo có tiếng khối ngành Sư phạm trong đó có ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non. Năm 2020 […]

lien-thong-su-pham-mam-non
THÔNG BÁO tuyển sinh liên thông Đại Học Giáo Dục Mầm Non Tại Trà Vinh

Tuyển sinh liên thông Đại Học Giáo Dục Mầm Non Tại Trà Vinh Liên thông giáo dục mầm non. Hiện nay rất nhiều giáo viên đang công tác, giảng dạy tại cấp học này mới chỉ có bằng Trung cấp, Cao đẳng. Nếu chỉ dừng lại ở trình độ chuyên môn này thì các giáo […]