Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh Ngành Thú Y

Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên Đại Học Trà Vinh Ngành Thú Y Theo số liệu thống kê và phân tích về nhu cầu lao động, cho đến năm 2020, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu nhân lực trong ngành Nông – lâm- ngư nghiệp. Trên số liệu thực tế của trang Vietnamwork […]