Tổng đài: 0969032057 ( 8:00 - 17:30 )

Đang tuyển sinh

Thông báo xét tuyển Đại học từ xa ngành Quản Trị Kinh Doanh

Học đại học từ xa là phương pháp siêu tối ưu, đảm bảo được đầy đủ kiến thức chuyên môn và bạn cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền so với chương trình học thông thường như chi phí đi lại, chi phí ăn ở…

TRUNG CẤP

Thông báo xét tuyển  ngành Giáo dục Mầm non hệ Trung cấp tại HCM

Thông báo xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non hệ Trung cấp tại HCM

Riêng với ngành giáo dục mầm non, Đại học Trà Vinh đặc biệt chú trọng đào tạo tốt về chuyên môn và kỹ năng mềm cho những giáo viên mầm non tương lai. Giáo trình đảm bảo đáp ứng nhu cầu của đổi mới

CAO ĐẲNG

Thông báo xét tuyển ngành quản trị du lịch hệ Cao Đẳng 2018 tại Hồ Chí Minh

Thông báo xét tuyển ngành quản trị du lịch hệ Cao Đẳng 2018 tại Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn là đơn vị có thế mạnh về đào tạo ngành Quản trị du lịch khách sạn. 100% sinh viên tốt nghiệp tại trường đều nhận được việc làm ngay

ĐẠI HỌC

Thông báo xét tuyển Đại học từ xa ngành Quản Trị Kinh Doanh

Thông báo xét tuyển Đại học từ xa ngành Quản Trị Kinh Doanh

Học đại học từ xa là phương pháp siêu tối ưu, đảm bảo được đầy đủ kiến thức chuyên môn và bạn cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền so với chương trình học thông thường như chi phí đi lại, chi phí ăn ở…

GÓC TRI ÂN

Tuyển sinh cấp

TRUNG CẤP

Thông báo xét tuyển  ngành Giáo dục Mầm non hệ Trung cấp tại HCM

Riêng với ngành giáo dục mầm non, Đại học Trà Vinh đặc biệt chú trọng đào tạo tốt về chuyên môn và kỹ năng mềm cho những giáo viên mầm non tương lai. Giáo trình đảm bảo đáp ứng nhu cầu của đổi mới

Thông báo xét tuyển ngành quản trị du lịch hệ Cao Đẳng 2018 tại Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn là đơn vị có thế mạnh về đào tạo ngành Quản trị du lịch khách sạn. 100% sinh viên tốt nghiệp tại trường đều nhận được việc làm ngay

Thông báo xét tuyển Đại học từ xa ngành Quản Trị Kinh Doanh

Học đại học từ xa là phương pháp siêu tối ưu, đảm bảo được đầy đủ kiến thức chuyên môn và bạn cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền so với chương trình học thông thường như chi phí đi lại, chi phí ăn ở…

2